همکاران ما

خانم گرتا دیلانیان
خانم گرتا دیلانیان

ارمنستان/ گرجستان

Armenia-trans@rtatlas.com
موبایل: 09365033697

آقای واحد عروج زاده
آقای واحد عروج زاده

ترکیه/ آذربایجان

Turkey-trans@rtatlas.com
موبایل: 09141604844

خانم ساینا سرلک
خانم ساینا سرلک

چین

China-trans@rtatlas.com
موبایل: 09105248914

خانم راحله محمودی
خانم راحله محمودی

روسیه/ قزاقستان

Russia-trans@rtatlas.com
موبایل: 09024357450

آقای غلامرضا قنبری
آقای غلامرضا قنبری

کشورهای حوزه خلیج فارس/امارت/عراق

Arabic-trans@rtatlas.com
موبایل: 09176465753

مهندس میثم جعفری
مهندس میثم جعفری

هند/پاکستان/اوراسیا

India-trans@rtatlas.com
موبایل: 09223732814